ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ


ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
eservices.kavala.gov.gr


H είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με χρήση προσωπικών κωδικών του Taxisnet μέσω διασύνδεσης της ΓΓΠΣ και παρέχει στους δημότες πρόσβαση στις παρακάτω on-line υπηρεσίες:
Από το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
• Αίτηση για Απαλλαγή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για Επαγγελματίες
Από το Δημοτολόγιο
• Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
• Πιστοποιητικό Γέννησης
• Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών
• Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
• Πιστοποιητικό Ιθαγένειας
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Από το Ληξιαρχείο
• Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
• Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
• Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
• Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης